tagline-pl.png
banner.jpg

 

Witamy na stronie naszej kancelarii

 

 

  

 

   Witam Państwa na stronie internetowej prowadzonej przeze mnie Kancelarii. Zapraszam do zapoznania się z zakresem świadczonych usług. 

 

Celem profesjonalnego, w pełni rozważnego i wszechstronnego podejścia do sprawy niezbędnym jest uwzględnienie indywidualnego charakteru każdej z nich. Z uwagi na to zapraszam do kontaktu koniecznego do przeanalizowania problemu, oceny sytuacji oraz szans na osiągnięcie celu.

Adwokat Bernadetta Zaucha, LL.M. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą jak i również na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia na terenie Niemiec uwieńczyła uzyskując tytuł Master of Polish and German Law. W latach 2009-2010 stypendystka programu Europa - Universität Viadrina we współpracy z Ludwig - Heidenhain – Stiftung. Aplikację adwokacką ukończyła przy Izbie Adwokackiej w Szczecinie.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Bernadetty Zaucha, LL.M. świadczy usługi prawne zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i przedsiębiorców, w tym prowadzących działalność w formie spółek, wspólnot mieszkaniowych, fundacji, stowarzyszeń i zarządców nieruchomości. Usługi prawne obejmują, w zależności od potrzeb Klienta porady prawne, a także kompleksowe prowadzenie sprawy, tak na etapie przedsądowym jak i reprezentacji procesowej oraz wsparcie w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach indywidualnych bądź w ramach stałej obsługi prawnej. Kancelaria świadczy nadto pomoc prawną w sprawach dochodzenia odszkodowań w zakresie szkód majątkowych i osobowych.

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu:

 

  • prawa cywilnego (szeroko pojęte roszczenia cywilnoprawne, w tym sprawy spadkowe, sprawy o zapłatę, odszkodowanie, zadośćuczynienie, ochronę dóbr osobistych, ubezwłasnowolnienie, zachowek, dział spadku i inne);

 

  • prawa karnego (obrona zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego, występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego bądź prywatnego, przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych)

 

  • prawa rodzinnego (sprawy o rozwód, separację, rozdzielność majątkowa, podział majątku wspólnego, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa);

 

  • prawa administracyjnego;

 

  • prawa handlowego;

 

  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (sprawy o odszkodowanie, przywrócenie do pracy, sprostowanie świadectwa pracy, dochodzenie zaległych wynagrodzeń, opiniowanie umów o pracę, sprawy o emeryturę, rentę).

 

     Nadto Kancelaria zajmuje się reprezentacją Klientów przed niemieckimi urzędami, udziałem w negocjacjach, sporządzaniem pism, w tym procesowych oraz umów cywilnoprawnych, przygotowywaniem opinii prawnych, opracowywaniem umów, analizą dokumentacji oraz akt.

 

 

Zakresem usług objęte są także zlecenia reprezentacji przed niemieckimi urzędami w sprawach dotyczących pozyskiwania świadczeń rodzinnych, w tym świadczenia Kindergeld.

 

Współpraca Kancelarii z profesjonalnymi podmiotami na terenie Niemiec pozwala na szybką i fachową pomoc także za zachodnią granicą.  

 

Siedziba Kancelarii mieści się w Szczecinie przy ul.Chłodnej 116. W przypadku pytań czy wątpliwości proszę o kontakt mailowy, telefoniczny bądź zapraszam do siedziby Kancelarii.

 

Adwokat Bernadetta Zaucha, LL.M.

 

 

Oferujemy pomoc

»   prawa cywilnego

 

»   prawa karnego

 

»   prawa karno-skarbowego

 

»   prawa rodzinnego

 

»   prawa handlowego

 

»   obrotu nieruchomościami

 

»   prawa administracyjnego

 

»   prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 

»   wielu innych

Kontakt z kancelaria

 

 

ul. Chłodna 116

71-493 Szczecin

 

tel. +48 511 540 504

tel. +48 91 831 43 45

fax: +48 91 40 40 628

 

email: kancelaria@adwokatzaucha.pl

 

 

 

Copyright 2014-2023
Wszelie prawa zastrzeżone.